Ota yhteyttä

Iv-järjestelmien puhdistukset ja säädöt

Ilmanvaihdolla ja sen toimivuudella on suuri merkitys terveydelle. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja oikea säätö parantaa merkittävästi sisäilmaa, hiilidioksiditaso pysyy kurissa eikä kanavaan pääse muodostumaan haitallisia epäpuhtauksia – helpompi hengittää.
Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus pienentää myös energiankulutusta, pidentää ilmanvaihtokoneen käyttöikää ja edistää omalta osaltaan paloturvallisuutta.

Teemme iv-puhdistuksia sekä ammattikeittiöiden rasvakanavien nuohouksia Oulun talousalueella. Kohteinamme ovat omakoti-, rivi- ja kerrostalot, julkiset rakennukset, teollisuuskiinteistöt, liiketilat, rahtialukset jne.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö tehdään yleensä kokonaisurakkana kohteesta riippuen.

Tyypillinen asuinrakennuksen tulo-/poistojärjestelmän puhdistusurakka pitää sisällään ainakin seuraavat työvaiheet:

  • Iv-järjestelmän tarkastus ja iv-koneen komponenttien irroitus
  • Järjestelmän alipaineistaminen
  • Kanaviston koneellinen harjaus ja venttiilien sekä päätelaitteiden pesu
  • Puhallinmoottoreiden puhdistus
  • Iv-koneen puhdistus sekä kondensiveden poiston toimivuuden tarkastus.
  • Järjestelmän desifionti (tarvittaessa)
  • Uusien suodattimien asennus
  • Ilmamäärien tarkastusmittaus ja tarvittaessa säätö

Asuinkiinteistöjen iv-järjestelmien huolto-/puhdistus suositellaan tehtäväksi 5-10 vuoden välein. Ammattikeittiöiden ”rasvakanavat” tulee puhdistaa vuosittain!
Kotitalouksien ilmanvaihtopuhdistukset kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.